ماهدخت ميرزادهنرسي فرياداستر عبدالملكيجهاندار مصباح‌زادهكامك موحدبرزو فروتنهويدا كاشيتابان قانعيشاهيندخت فروتنآريا فر هومن
۸صفحه ۸ از ۱۴۶تمامی حقوق مادی و معنوی این سیستم متعلق به سرویس وبلاگ دهی یک دو سه بلاگ می باشد .